(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka i ugradnja PVC stolarije na zapadnoj strani matične škole, rekonstrukcija krova aneksa fiskulturne sale matične škole, nabavka lektire, nabavka računarske opreme, sanitarni pregled zaposlenika

Datum objave: 25.02.2021. 15:02