(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka i ugradnja PVC stolarije na zapadnoj strani matične škole, rekonstrukcija krova aneksa fiskulturne sale matične škole, nabavka lektire, nabavka računarske opreme, sanitarni pregled zaposlenika

Datum objave: 25.02.2021. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

Plan javnih nabavki OŠ "Karaula" za 2021. god

 

 

PLAN NABAVA ZA 2021. GODINU

 

R. br.

Predmet nabavc

Oznaka/ kod iz JRJN

Predmet nabave po JRJN

Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Okvirni mjesec pokretanja postupka

Okvirni mjesec zaključenja ugovora/OS

Izvor financiranja

Napomena (po potrcbi)

1

Nabavka i ugradnja PVC stolarije na zapadnoj strani matične škole

45421132-8

Ugradnja prozora

50 000 00

Konkurentski

Robe

Maj

Juni

Poracun SBK

 

2

Rekonstrukci|a krova aneksa fiskulturne sale matične škole

45260000-7

Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi

15 000.00

Konkurentski

Radovi

Maj

Juni

Poracun SBK

 

3

Nabavka lektire

22113000-5

Književna djela

2 000.00

Direktni

Robe

April

Maj

Poracun SBK

 

4

Nabavka računarske opreme

30000000-9

Kancelarijski i kompjuterske

mašine oprema i potrepstine osim namjestaja i paketa programske nodrške

5 000 00

Direktni

Robe

Oklobar

Decembar

Donacija

 

5

Sanitarni pregled zaposlenika

85140000-2

Razne zdravstvene usluge

1 000,00

Direktni

Usluge

Juni

August

Proracun SBK

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: