(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka invalidskih kolica, računarske opreme, kancelarijskog namještaja, usluga rehabilitacije, održavanja softverskih licenci, preseljenja, održavanja web stranice

Datum objave: 08.03.2021. 15:49