(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, hrane za odrasle službene pse, potrošnog materijala za fotolaboratoriju, pogonskog goriva, akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za motorna vozila, potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju, tonera, ketridža i ribona, higijensko potrošnog materijala, usnika za alkometre, rukavica za barutni test, policijskih palica, setova - epruvete, kese, šprice, štampanih knjiga, motornih ulja, AD Blue tečnosti, cvijetnih aranžmana, dijelova za bicikle, polica za odlaganje tragova, zaštitne opreme (prsluk i šljem), rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (baterije za ručne radiostanice Motorola), bežičnog komunikacijskog linka, usluga osiguranja motornih vozila (obavezno i kasko), radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom, kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara, prijevoza posebnim vozilompauk, usluga za stručno usavršavanje, restoranskih usluga, usluge pripremanja i dostavljanja hrane za lica za vrijeme dok su zadržana lica lišena slobode, hitne medicinske pomoći prilikom izvođenja taktičko-situacionih gađanja, uzimanja krvi ili urina u svrhu kontrole na prisustvo alkohola u krvi licima koje dovedu službenici UP MUP-a KS i usluge testiranja, odnosno posmatranja vozača i sastavljanja zapisnika o stanju vozača koji se predaju policijskom službeniku UP MUP-a KS, veterinarskih usluga, hotelskog smještajau BiH i inostranstvu, redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku, servisiranja motornih vozila, objave oglasa u dnevnim novinama,redovnog mjesečnog održavanja softvera Japet i nabavka usluga održavanja i nadogradnje sistema OCEAN, dezinfekcije motornih vozila, tehničkog pregleda motornih vozila, izmještanja radiorelejske opreme instalirane na emisionom objektu Hum, prijenosa podataka - korporativni pristup, održavanja opreme iz sistema videonadzora, kolektivnog osiguranja zaposlenika, pretplate na pristup bazi podataka savjetodavnog servisa