(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, obrazaca i papira, registratora, fascikli, omota, kompjuterskog materijala, sredstava za higijenu, ogrevnog drveta, goriva za službeni automobil, računarske opreme, usluga osiguranja zaposlenih, imovine, auto, kasko siguranja, hotelskog smještaja, seminara i stručnog usavršavanja