(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, sredstava za održavanje higijene, HTZ opreme, nastavne opreme, medicinskog materijala za prvu pomoć, goriva, maziva, patrona sa tonerom, zamjenskih dijelova za automobile, materijala za održavanje zgrade, energije, kompjuterske opreme, usluga registracije, održavanja, osiguranja, obezbjeđenja objekata, dezinfekcije i deratizacije, štampanja, javnog informisanja, reprezentacije, obrazovnih usluga, obrazovanja, stručnog usavršavanja, izvođenje radova na rekonstrukciji objekata škole...

Datum objave: 26.02.2021. 10:03