(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, stručne literature, cijevi za distributivnu gasnu mrežu, rezervnih dijelova za održavanje motornog vozila, autoguma za motorno vozilo, kompjuterske opreme i potrepština, izrada projektne dokumentacije i elaborata (istražne radnje), usluge web hostinga, usluge revizije finansijskih izvještaja za 2020. godinu, građevinski radovi na gasovodu, usluge stručnog usavršavanja zaposlenika i obuka iz zaštite na radu, usluge osiguranja i registracije motornog vozila, usluge ljekarskih ordinacija i srodne usluge (ljekarski pregled), usluge vođenja projekta drugačiji od građevinskih radova (elaborati), ZNR/PPZ, urbanistička za čitav grad i elaborati za ulicu Prve zeničke brigade, usluge vođenja projekta drugačiji od građevinskih radova (elaborati, ZNR/PPZ)

Datum objave: 03.03.2021. 12:07