(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog, štampanog materijala i srodnih proizvoda, goriva, ulja, maziva i drugo, ukapljenog naftnog plina-LPG, računarske opreme, računarskog potrošnog materijala, komunikacijske i srodne opreme, tonera, licenci za antivirus, nadogradnje sistema za evidentiranje radnog vremena, proizvoda za ličnu higijenu, za čišćenje i poliranje, sanitarnih proizvoda, ambalaže za razvrstavanje otpada, sitnog građevinskog materijala i materijala za održavanje, itisona, žaluzina, zavjesa, autoguma i drugog sitnog potrošnog materijala za automobile, rukavica i maski, HTZ opreme, zaštitnih odjela i druge zaštitne opreme, darova i poklona, kancelarijskog, laboratorijskog namještaja, laboratorijske, medicinske opreme, laboratorijskog materijala i hemikalija, laboratorijskog posuđa, Nabavka jednokratnog nehemij skog potrošnog materijala, vakcina, deratizacijskih kućica i potrošnog materijala za DDD, opreme za sanitarni nadzor i higijenu, za poslove deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, opreme i pribora za uzorkovanje i ispitivanje higijene, termometara, televizijske i audiovizuelne opreme, električnih uređaja i dijelova, rashladnih uređaja sa ugradnjom, sredstava za DDD, putničkih autombila, usluga stručnog nadzora u postupku nabavke, distribucije i skladištenja vakcina i drugih ljekova, kao i usluga skladištenja istih, održavanja telekomunikacijske mreže i ostale informatičke opreme, poštanskih usluga- brza pošta, tehničkog pregleda vozila, GPS praćenja vozila, skladištenja guma, servisiranja i rezervnih dijelova za vozila, bankarskih usluga, usluga pranja vozila, novinske agencije s ciljem informisanja, razvoja i provedbe PR aktivnosti, održavanja informacionog sistema, pranja odjeće, parkiranja, usluga obrazovanja i osposobljavanja, mjerenja kvaliteta zraka, održavanja vozila pod garancijom, laboratorijskih analiza, štampanja, adaptacija poslovnih prostorija...

Datum objave: 08.03.2021. 09:46