(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka laminata, nabavka i ugradnja vrata, sanitarni pregled djelatnika, liječnički pregled djelatnika, nabavka i ugradnja sistema za kontrolu prolaza s evidencijom radnog vremena, videonadzor s rekonstrukcijom postojećeg...

Datum objave: 09.02.2021. 10:14