(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka lijekova, kirurškog konca, ostalog potrošnog medicinskog materijala, osteosintetskog materijala, endoproteza, reagenasa za mikrobiologiju i laboratoriju, kruha, potrošnog materijala u RTG službi, električne energije i usluga čišćenja i održavanja prostorija

Datum objave: 09.02.2021. 09:05