(najava tendera za 2021.godinu) Nabavka lož ulja, telekomunikacionih usluga, poštanskih usluga, vijenca, uredskog materijala i pribora, negazirane vode za piće, sredstava za čišćenje, goriva, popravka računara, motornih vozila, usluge vještačenja, usluge javnog oglašavanja...

Datum objave: 10.03.2021. 09:32