(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka namještaja, sredstava za čišćenje, školskih knjiga, usluge oglašavanja i marketinga, usluge stručnog usavršavanja, usluge hotela, restorana i trgovine na malo, građevinski radovi, usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa), puštanje u rad naprava za centralno grijanje

Datum objave: 12.03.2021. 12:42