(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka papira, računara, računarske opreme i dijelova, fiskalnih kasa, kancelarijskog materijala, reklamnih materijala, stručne literature, vode uz korištenje aparata za vodu, avio karata, guma uz uslugu montaže, higijensko-sanitarnog materijala, prehrambenih artikala, spajalica i ljepila za rad na digitalnoj štampariji, sredstava za zaštitu od virusa COVID 19, aparata za prečišćavanje zraka, bindera, električne energije, MS windows 10 OS, licenci za korištenje antivirusnog programa za PC i servere, nabavka i servisiranje vatrogasnih aparata, usluga održavanja programskog rješenja Službe za računovodstvo i uredništva, štampanja službenih glasila, osiguranja imovine i lica, najma multifunkcijskih uređaja uz predviđenu uslugu održavanja i servisiranja istih, održavanja i servisiranja digitalne štamparije, fiksne i mobilne telefonije, dorade funkcionalnosti internet portal, godišnje licence za softver ABBYY FINER READER, održavanja računarske opreme i servera, domene, održavanja telefonskih linija, centrale, nabavka aprata, održavanja i servisiranja instalacija koje se odnose na grijanje klimatizaciju, fiskalnih kasa, revizije finasijskih izvještaja, periodičnog čišćenja prostorija, servisiranja službenih vozila, web hostinga i hostinga el.pošte, zakup javnog parkinga za službena vozila, protupožarnog konsaltinga, dodatnog čuvanja podataka backup sistema, uvezivanje materijala, pretplata na dnevnu i periodičnu štampu, izrade master DVD, zakupa štanda za sajam, pretinca, oglasnog prostora, garažnih mjesta, tehničkog pregleda liftova, održavanja KATV mreže, tehničkog pregleda sistema videonadzora i kontrole pristupa, tehničkog pregleda vozila prilikom registracije istih, sistematskog pregleda za zaposlenike, stručnog usavršavanja, tehničke zaštite i održavanja sistema tehničke zaštite, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izvođenje radova (ugradbeni materijal, zanatski radovi, sanacije i sl)

Datum objave: 09.02.2021. 09:18