(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka potrošnog kompjuterskog i kancelarijskog materijala, administrativnog materijala, obrazovnih pomagala, potrošnog materijala za održavanje higijene, sitnog inventara, knjiga za biblioteku, opreme za prenos podataka i glasa...

Datum objave: 23.02.2021. 14:47