(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka predizoliranih cijevi i pribora, čeličnih cijevi, hamburških lukova i čeličnih profila, leptirastih zatvarača, kompenzatora za magistralni vrelovod, elektro materijala i opreme za rekonstrukcija toplinskih podstanica, izmjenjivača topline, mjerila utroška toplinske energije i uređaja za očitanje i transfer podataka, diktir ekspanzijskih modula, mjemo-regulacione opreme za tekuće održavanje na SDG, kuglastih slavina do DN 200, cirkulacionih pumpi, rezervnih dijelova za cirkulacione pumpe, opreme za mjerna mjesta na magistralnom vrelovodu i spajanje na SCADA 3 sistem i programski alat TERMIS, opreme za nadzorni sistem i upravljanje SDG Tuzla, opreme za daljinsko čitanje utroška toplinske energije po MBLIS protokolu, komunikacione opreme za proširenje informatione mreže u preduzeću za potrebe SCADA i TERMIS SDG Tuzla, komunikacionih softwere-a, alata i uređaja, motornih i posebnih (radnih) vozila za potrebe preduzeća, računarske opreme, licenci, profesionalnog skenera za pripremu dokumenata u arhivu, kancelarijskog potrošnog materijala, tonera i tinti, HTZ opreme, goriva za vozni park, elektro materijala za tekuće održavanje, mašinskih materijala i roba za tekuće održavanje SDG, uređaja za očitanje i transfer podataka, tokarene robe i tokarskih usluga, protupožarnog alarma u arhivu, meteoroloških stanica po standard, mjerno regulacionih stanica za individualne stambene objekte i kolektivne stambene objekte izgrađene prije 2011. godine u mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino, termoizolatorskih torbi za dijelove magistralnog vrelovoda (K1-K15), opreme za priključenje individualnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata izgrađenih prije 2011. godine na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu (građevinski i mašinski dio), usluga zamjene zastarjelih verzija operativnih sistema, exchange i SQL servera na virtualnim mašinama, štamparskih usluga (računi, finansijski obrazci), geometarskih usluga, povezanih za uvođenje standarda po ISO normi (ISO 9001, ISO S0001), izrade geoloških eleborata, projektovanja (usluge izrade projekata: mašinski dio, građevinski dio, elektro dio), izrade idejnih projekata i glavnih projekata za objekte na novoj lokaciji, servisiranja računarske opreme-hardware, izrade sistemskog i programskog rješenja za upravljanje odnosima sa potrošačima, osiguranja imovine, auto i kasko osiguranja, servisa teretnih i putničkih motornih vozila, u garantnom i izvangarantnom roku, revizije financijskih izvještaja…