(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka računarske opreme, Oracle licenci, računarskih programa, Antivirus program Kaspersky, goriva, održavanje sistema za centralizovani obračun plata (COP), materijal za održavanje čistoće, održavanje automobila, opreme, faksovi, skeneri, printeri, kopir aparati, gume, kompjuterski materijal, održavanje softvera, kancelarijski materijal, usluge osiguranja, seminari, savjetodavne usluge, usluge informisanja u medijima, advokatske usluge, prevođenje, hotelski smještaj, štamaprske usluge, pretplata na dnevne novine, ostala stručna literatura...

Datum objave: 11.03.2021. 09:54