(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka robe: kancelarijski namještaj, laboratorijski materijal i hemikalije, kompjuterska oprema, laserski štampači, elektronska oprema, kanalski poklopci, gume, električni aparati za domaćinstvo, rez.dijelovi za teretna vozila, kanalizacione cijevi, PVC stolarija, beton, pumpe za doziranje, teretna vozila, korištena, mobilni telefoni, tepisi, UV lampe, ležajevi, guma u ploči i razni dihtunzi, gorivo i mazivo, hemikalije za postrojenje za preradu pitke vode, materijal za održavanje čistoće i higijene, alat, vijčana roba, HTZ oprema, pijesak nasip (kamen za nasipanje), papir za štampanje, betonske cijevi sa poklopcem, rezervni dijelovi za pumpe drvo za ogrjev, asfalt, regulacioni ventil, gume za vozilo, građevinski materijal, materijal za toplinsku izolaciju, vodovodni materijal (fazonski komadi, faz. armature i spojni materijal, sitni mat. za održavanje vodovoda, pocinčani materijal, ogrlice za kućne priključke), vodomjeri, usluge interneta, telekomunikacijske, tokarske, vulkanizerske usluge, monitoring otpadnih voda, tehničkog pregleda vozila, carinskog posrednika, osiguranje motornih vozila, nadzora alarmnog sistema, najma opreme, revizija finansijskih izvještaja, čišćenje kancelarija, objavljivanje javnih oglasa, geodetske usluge, građevinski, sanacijski radovi, radovi iskopa i zemljani radovi (prolaz ispod saobraćajnice), izrada betonskih šahtova, radovi na postavljanju temelja...