(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka sistema za rukovanje prtljagom, privremeni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA, sistem za otkrivanje eksploziva (EDS), ukrcajne kartice i tagovi za prtljag, namještaj i oprema za Terminal B, nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B, aplikativni i sistemski software, aviomost i VDGS sistem i oprema, službena i radna odjeća, obuća i sredstva za ličnu zaštitu radnika, isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN, elektro materijal, demontaža postojeće i izgradnja nove perimetarske ograde, oprema za kuhinju, pultovi za terminal B, metlice za aerodromske četke -isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TEHOLOGIES LIMITED AEROTECH, UPS uređaji, mrežna oprema, oprema za koridore u Terminalu B, oprema za dojavno nadzorni centar, proširenje sistema za video nadzor, FIDS monitori, kancelarijski materijal, kemikalije za odleđivanje operativnih površina, preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za BHS proizvođača VANDERLANDE, isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga baždarenja, preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača MOVENTOR, proširenje CUPPS sistema, oprema za procesuiranje putnika i prtljaga, stručno usavršavanje radnika i management-a, izrada projekta za objekat Spasilačko-vatrogasne brigade, VAL objekat i platforme zapad, osiguranje vozila A/O, A/K i A/N, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, usluge DCS, BRS i Web-check in

Datum objave: 08.02.2021. 12:13