(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka sredstava interne i eksterne reprezentacije, dizel goriva, bezolovnog benzina BMB 95, auto guma, motornog vozila, materijala za opravku i održavanje opreme, materijala za dekoraciju službenih prostorija, kancelarijskog, kompjuterskog i ostalog administrativnog materijala, antivirusnog programa, usluga održavanja CMS (Sontent Management Servera), pranja vozila, javnog oglašavanja - pretplate na štampu i objavljivanja oglasa i obavještenja, prodaje i isporuke avio karata, hotelskog smještaja u gradovima BiH, servisiranja i održavanja vozila, štampanja, održavanja opreme, osiguranja vozila, tehničkog pregleda i registracije vozila, zakupa poslovne domene hea.gov.ba i avo.gov.ba na godišnjem nivou, poslovnog veb hostinga domene hea.gov.ba na godišnjem nivou, zakupa prostora/sale za održavanje sastanaka i drugih događaja, skladišta i parking prostora

Datum objave: 17.02.2021. 09:34