(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka uredske opreme-kompjuteri i ostalo, kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške, kancelarijskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje higijene, proizvoda za čišćenje, goriva, maziva, zdravstvenih usluga, usluge osiguranja motornih vozila, servisiranje vozila, usluge održavanja uredske opreme, bojenja, video nadzor, preventivna arheološka istraživanja na Koridoru Vc, ionica: Mostar sjever - Mostar jug, Putnikovo brdo (međuentitetska linija) – Medakovo, Ozimica – Poprikuša, Lašva - Nević Polje (brza cesta)...

Datum objave: 08.03.2021. 09:31