(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka uredskog materijala, obrazovnog materijala, odjeće, obuće, namještaja, održavanje elektroinstalacija, obuka zaštite od požara, popravak i održavanje grijanja, usluge oglašavanja, sistematski pregleda zasposlenika, građevinski radovi...

Datum objave: 09.02.2021. 10:19