(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka uredskog materijala, tonera i ketridža, uredske kompjuterske opreme (desktop računari, laptop računari, printeri, skeneri), mrežna infrastruktura, serverska i storage infiastruktura, oprema za nadzor IT sistema, računarska oprema za uspostavljanje Disaster recovery sistema i unapređenje back up sistema, licence za zaštitu resursa informacionog sistema od malicioznog koda, licence bazirane na Windows tehnologijama, unaprijeđenje poslovnog softvera FBA, motorna putnička vozila, uredski namještaj (Podružnica Mostar), uredski namještaj, arhivski namještaj, oprema za zaštitu osoblja i imovine - sigurnosna oprema, telekomunikacijska oprema, pogonsko gorivo, usluge hotelskog smještaja, spremanje radnog prostora - čišćenje poslovnih prostorija, stručno usavršavanje, zdravstvene usluge - sistematski pregledi zaposlenika, odnosi s javnošću i krizno komuniciranje, usluge osiguranja radnika i imovine, ugostiteljske usluge, usluge fizičke i tehničke zaštite poslovnih prostorija, usluge dubinske analize rizika informacionog sistema i izrada IT strategije Agencije, usluge internog bifea, građevinski radovi - radovi na dijelu poslovnog objekta

Datum objave: 22.02.2021. 12:53