(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka usluga prevoza, pristup internet mreži, zakup telekomunikacionih linija, eko tolaeta, lož ulja, uglja, peleta, kancelarijskog materijala, sapuna i deterdženata, hrane za službene pse, sistem za gašenje požara, građevinski materijal, vodomaterijal, akumulatori, servis i održavanje vozila, premještanje klima uređaja, kalibracije i servis, nabavka licenci, namještaja, laserskih štampača, test kitovi za detekciju droga, pranje SMB, veterinarske usluge...

Datum objave: 10.02.2021. 09:53