(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka usluga redovnog godišnjeg ažuriranja podataka i preinaka, ažuriranje licenci za rad u WEB registru energijskih certifikata, zakup Backup servera, pregled usposlenika, osiguranje vozila, državnih službenika, zakup 4 parking mjesta, održavanje vozila, pranje vozila, oprema za kabinet, audiovizuelna oprema, kancelarijski namještaj, ljetne i zimske auto gume, HTZ oprema, promotivni materijal, goriva, računalna oprema, kancelarijski materijal

Datum objave: 08.03.2021. 09:40