(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka usluga skladištenja i obnavljanja robe (pšenica, kukuruz, jestivo suncokretovo ulje, bijeli kristalni šećer, goveđi narezak, deterdžent za mašinsko pranje rublja, medicinski materijal, naftni derivati), kontrole roba, izrade Premjera i Predračuna radova na obnovi skladišta Matrez u Visokom

Datum objave: 04.03.2021. 14:10