(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka usluga tekućeg održavanja prevoznih sredstava, rashodi po osnovu utroška goriva, štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i sl., rashodi za poklone, rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i sl., rashodi za izradu medalјa, plaketa i sl.

Datum objave: 16.02.2021. 08:45