(najava tendera za prvi kvartal 2021. godine) Nabavka pogonskog goriva za potrebe PTVSJ, SA - Software Assurance za postojeći Microsoft EA - (Enterprise Agreement), usluga na poslovima komunalne naknade, hotela za smještaj gostiju, restorana i ugostiteljskih usluga, uklanjanju mješanog otpada sa privremenih divljih deponija i odloženog u kontejnere od 5 m3, redovnog i investicionog održavanja javne rasvjete na gradskom području, redovnog održavanja javne rasvjete na seoskom području

Datum objave: 16.03.2021. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

Ред. бр. ЈН

Назив јавне набавке

Шифра ЈРЈН

Врста ЈН (робе/ услуге/радови)

Врста поступка

Процјена вриједности

ЈН у КМ

Оквирни датум покретања поступка

Оквирни датум закључења УГОВОРА

Да ли се предвиђа ОKВИРНИ СПОРАЗУМ

Извор финансијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОСМКИ

код

Орг. јединица

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. године

1.

Пружање услуга на

пословима комуналне накнаде

79000000-4

услуге

преговара чки

385.000,00

фебруар

фебруар

не

2002140 / 412700 - Расходи за стручне услуге

ОФ

2.

Набавка погонског горива за потребе ПТВСЈ

09000000-3

робе

отворени

100.000,00

фебруар

март

Да, 2

године

2002125

ЗиС 416100

ЦЗ и ПТВСЈ

3.

Набавка SA - Software Assurance за постојећи Microsoft ЕА - (Enterprise Agreement) уговор

48000000-8

робе

отворени

550.000,00

08.02.2021.

10.05.202 1.

не

2002124 412700 -0133 Расходи за трошкове одржавања лиценци

ОИ

4.

Избор хотела за смјештај гостију (набавка ће се диј елити на LOT- ове)

55000000-0

услуге

Анекс II дио Б ЗЈН

9.000,00

фебруар

април

не

Служба за заједничке послове / 2002242 412900

СЗП

5.

Избор ресторана и угоститељске услуге (набавка ће се дијелити на

55000000-0

услуге

Анекс II дио Б ЗЈН

25.000,00

фебруар

април

не

Служба за заједничке послове / 2002242 412900

СЗП

 

 

 

LOT-ове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Уклањање мјешаног отпада са привремених дивљих депонија и одложеног у контејнереод 5 м3 (процјена на годишњем нивоу 811.965,00 КМ без ПДВ-а)

90000000-7

услуге

отворени

2.435.895,0 0

Друга половина фебруара

Прва половина маја

Да, на 3

године

20022620412800 0660

ОКП

7.

Редовно и инвестиционо одржавање јавне расвјете на градском подручју (процјена на годишњем нивоу 260.000,00 КМ без ПДВ-а)

50000000-5

услуге

отворени

780.000,00

Друга половина фебруара

Прва половина маја

Да, на 3

године

2002262 412500 0660

ОКП

8.

Редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју( процјена на годишњем нивоу 100.000,00 КМ без ПДВ-а )

50000000-5

услуге

отворени

300.000,00

Друга половина фебруара

Прва половина маја

Да, на 3

године

2002262 412500 0660

ОКП

 

Jedinstveni plan javnih nabavki Gradske uprave Grada Banjaluka za prvi kvartal 2021. godine stupa na snagu danom donošenja. U skladu s članom 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), ugovorni organ je na svojoj veb strani objavio plan nabavki čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) Zakona.

 

Broj : 12-G-340/21    
Dana : 22.02.2021. godine

 

G R A D O N A Č E L N I К
Draško Stanivuković s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
plan.pdf
PODIJELI: