Obavijest o odluci o pripajanju društva Micron Steel d.o.o. Novi Travnik društvu Travnik Trans d.o.o. Travnik

Datum objave: 17.02.2021. 08:52 / Izvor: Dnevni Avaz, 17.02.2021.

Tvornica mašina «MICRON STEEL» d.o.o. Novi Travnik, sa sjedištem u Novom Travniku, ul.Mehmeda Spahe br.1, koje je upisano u Sudskom registru poslovnih subjekata u Općinskom sudu Travnik pod MBS: 51-01-0469-09 ( Stari broj 1-1731) koje posjeduje JIB: 423608730005 i carinski broj 236087230005

i

Društva za prevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" d.o.o. sa registrovanim sjedištem u Travniku, Bosanska b.b. Travnik, Općina Travnik,

koje je upisano u Sudski registar poslovnih subjekata u Općinskom sudu u Travniku pod MBS: 51-01-0602-09 (stari broj: 1-1512 i ID brojem 4236005100001 i carinski broj: 236005100001

 

OBAVIJEST ODLUKA

O pripajanju Društva Tvronica mašina «MICRON STEEI_» d.o.o. Novi Travnik

Društvu za prevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" d.o.o. sa registrovanim Sjedištem u Travniku, Bosanska b.b. Travnik, Općina Travnik

 

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o privrednim društvima („SI novine FBiH" br 81/15) i zaključenog Ugovora o pripajanju i odluka: Skupštine Tvornice mašina «MICRON STEEL« d.o.o. Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku, ul.Mehmeda Spahe br.1, i Skupštine Društva za prevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" d.o.o. sa registrovanim Sjedištem u Travniku, Bosanska b.b. Travnik, Općina Travnik vrši se pripajanje Tvornice mašina «MICRON STEEL« d.o.o. Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku, ul. Mehmeda Spahe br.1 koje je upisano u Sudskom registru poslovnih subjekata u Općinskom sudu Travnik pod MBS: 51-01-0469-09 ( stari broj 1-1731) koje posjeduje JIB: 423608730005 i carinski broj 236087230005 u Društvo za prevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" d.o.o. sa registrovanim sjedištem u Travniku, Bosanska b.b. Travnik, Općina Travnik koje je upisano Sudski registar poslovnih subjekata u Općinskom sudu u Travniku pod MBS: 51-01-0602-09 ( stari broj;        1-1515        i        ID        brojem        4236005100001        i        carisnki broj:

236005100001  

Sva prava i obaveze društva Tvornice mašina «MICRON STEEL« d.o.o. Novi Travnik, nakon pripajanja prelaze na Društva za prevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" d.o.o. sa registrovanim sjedištem u Travniku, Bosanska b.b. Travnik, Općina Travnik

Ovom odlukom obavještavaju se svi zainteresirani, poslovni subjekti društva koji imaju potraživanja prema Društvu koje se pripaja, da u roku od 15 dana, prijave svako svoje potraživanje prema Tvornice mašina «MICRON STEEL« d.o.o. Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku, ul. Mehmeda Spahe br.1 Općina Novi Travnik.

Micron Steel doo Tvornica mašina i dijelova ul. Mehmeda spahe 1 72290 Novi Travnik Bosna i Hercegovina

 

 

OBAVIJEST O PRIPAJANJU

 

Društva Tvornica maŠima „MICRON STEEL" doo Novi Travnik,

Društvu za prijevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" doo Travnik sa registrovanim sjedištem u Travniku, Bosanska bb Travnik, Općina Travnik

Na osnovu člana 66. stava 2 Zakona o privrednim društvima i zaključenog Ugovora o pripajanju i odluka: Skupštine Tvornice mašina „MICRON STEEL" doo Novi Travnik i Skupštine Društva za prijevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" doo Travnik, vrši se pripajanje Tvornice mašina „MICRON STEEL" doo Novi Travnik u Društvo za prijevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" doo Travnik.

Sva prava i obaveze društva Tvornice mašina „MICRON STEEL" doo Novi Travnik nakon pripajanja prelaze na društvo za prijevoz i usluge „TRAVNIK TRANS" doo Travnik.

S tim u vezi, obavještavaju se svi zainsteresirani poslovni subjekti koja imaju potraživanja prema Društvu koje se pripaja, da u roku od 15 dana prijave potraživanje prema Tvornici mašina „MICRON STEEL" doo Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku, ul. Mehmeda Spahe br.1. Novi Travnik.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: