Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o radno – pravnom statusu članova Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Datum objave: 31.12.2019. 13:03 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  u Bosansko – podrinjskom  kantonu  Goražde  i Zakona o radno – pravnom statusu članova Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde        

 

                                       
 Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Ustavna i zakonodavno – pravna komisija, Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja i Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu  Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde  održat će Javnu  raspravu  o Nacrtu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  u  Bosansko – podrinjskom  kantonu  Goražde  i  Nacrtu Zakona o radno – pravnom statusu članova Vlade Bosansko –podrinjskog kantona Goražde,  prema slijedećem rasporedu:  
1. Dana 08.01.2020. godine  (srijeda)  u Prači, u prostorijama Općine Pale FBiH, s početkom od  10, 00 sati,

2. Dana 09.01.2020.  godine (četvrtak) u Ustikolini, u prostorijama  Općine  Foča FBiH,  s početkom od 11,00 sati,

3. Dana 10.01.2020. godine (petak) u Goraždu, u Sali Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, s početkom od 11,00 sati.  

 


Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da uzmu učešće u Javnoj raspravi.  


Tekstovi  Nacrta Zakona dostupni su na zvaničnoj  internet stranici Vlade BPK-a Goražde (www.bpkg.gov.ba)  ili u prostorijama Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde, kancelarija br.28, drugi sprat.      

 

M I N I S T A R                                                                             

Nataša Danojlić, dipl.pravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: