Obavještenje i obrasci popisnih lista za provedbu Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu

Datum objave: 30.12.2019. 08:06 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Primjena Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu.

 

Podsjećamo sve porezne obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje u Bosni i Hercegovini na obavezu postupanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 80/19).

Naime, sva lica u BiH koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužna su popisati zalihe istih na dan 01.01.2020. godine, a prije njihovog prometovanja nakon 31.12.2019. godine, i na popisnim listama obračunati razliku akcize za uplatu. Popisne liste se moraju dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 07. 01. 2020. godine.

Pored cigareta i duhana za pušenje, porezni obveznici su dužni popisati i količine (zalihu) akciznih markica za označavanje cigareta i duhana za pušenje, koje su preuzete u Upravi za indirektno oporezivanje a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do kraja 2019. godine, obračunati razliku akcize za uplatu, te i ove popisne liste dostaviti u Upravu za indirektno oporezivanje do 07.01.2020. godine.

Do 17.01.2020. godine mora se izvršiti uplata razlike akcize na popisane zalihe.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Podsjećamo da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu definirano da će se od 01. 01. 2020. godine  na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize:

-  proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

-  specifična (fiksna) akciza u iznosu od 1,65 KM za pakiranje  od 20 komada cigareta (nepromijenjena je u odnosu na 2019. godinu);

- akciza na duhan za pušenje u iznosu od 121,60 KM / kg.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 3,04 KM po kutiji cigareta ili pakiranju od 20 komada (odnosno srazmjerno broju komada u pakiranju različitom od 20 komada).

Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhan i cigarete u Evropskoj uniji.

 

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun akcize) mogu se preuzeti ovdje:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: