Obavještenje o odluci o pripajanju društva Market Bull d.o.o. Sarajevo društvu EČ Komerc d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 28.01.2020. 10:37 / Izvor: Dnevni list, 28.01.2020.

"EČ Komerc'd.o.o. Sarajevo, Zagrebačka 50

"Market Bull"d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantardžića 3

 

U skladu sa članom 64., 65., i 66. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH b3.81/15),uprave navedenih privrednih društava daju slijedeće zajedničko

 

Obavještenje

 

Povjeriocima društva, da su uprave navedenih društava dana 27.01.2020. godine utvrdile i usaglasile prijedloge odluka o pripajanju društva "Market Buli" d.o.o. Sarajevo društvu "EČ Komerc" d.o.o. Sarajevo, a na osnovu prethodno pripremljenih planova reorganizacije sa revizorskim mišljenjima, u skladu sa zakonom.

Usvajanje konačnih odluka od strane: osnivača društva "EČ Komerc" d.o.o. Sarajevo i skupštine društva "Market Buli" d.o.o. Sarajevo će uslijediti najmanje 30 dana po ovome obavještenju. Nakon što će se na osnovu usvajanja navedenih odluka izvršiti pripajanje kod nadležnog suda, društvo "EČ Komerc" d.o.o. Sarajevo će postati pravni sljednik društva koje se pripaja, pa je u skladu sa zakonom solidarno odgovorno za obaveze društva koje se pripaja.

Sarajevo, 27.01.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: