Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske stanice koja se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 3429/1, 3429/2, 3430/1 i 3430/4 K.O Plane, Grad Tuzla

Datum objave: 16.02.2021. 08:50 / Izvor: Oslobođenje, 16.02.2021.

“Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama (SI. novine FBiH>> broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (SI. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

HOLDINA d.o.o. Sarajevo, dana 21.12.2020., podnijelo je ((Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda u prirodni recipijent sa lokacije benzinske stanice koja se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 3429/1, 3429/2, 3430/1 i 3430/4 K.O Plane, Grad Tuzla.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od sedam dana dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

“Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

 ul. Hamdije Cemerlića 39a

71000 Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: