Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju kanalizacione mreže sa pratećim objektima i sadržajima, na k.č. broj: 1215/5 KO Klokotnica, općina Doboj Istok za potrebe objekta mljekare

Datum objave: 10.02.2021. 08:20 / Izvor: Dnevni Avaz, 10.02.2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine11, broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine11, broj: 31/15,55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

„MFS TRADE" DOO Doboj Istok obratilo se ovom Ministarstvu dana 18.12.2020. godine zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem od tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za izgradnju kanalizacione mreže (sanitamo-fekalne, tehnološke, oborinske) sa pratećim objektima i sadržajima, na k.č. broj: 1215/5 KO Klokotnica, općina Doboj Istok, a za potrebe objekta mljekare.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, ul. Rudarska broj 57,75 000 Tuzla.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: