Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za izgradnju treće trake za spora vozila u sklopu rekonstrukcije postojeće ceste M18, dionica Priboj 2 - Simin Han 1, K.O. Kolimer, grad Tuzla

Datum objave: 12.02.2021. 09:22 / Izvor: Oslobođenje, 12.02.2021.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («SI. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («SI. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Investiror, JP „CESTE FEDERACIJE BIH“ d.o.o., Sarajevo, obratio se dana 08.01.2021. godine sa zahtjevom za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za izgradnju treće trake za spora vozila u sklopu rekonstrukcije postojeće ceste M18, dionica Priboj 2 - Simin Han 1, K.O. Kolimer, grad Tuzla, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a 71000 Sarajevo 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: