Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za korištenje vode i ispuštanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda za potrebe izgradnje vjerskog objekta - džamije koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 278/2 upisano u k.o. Zukići, Grad Živinice

Datum objave: 10.02.2021. 08:25 / Izvor: Dnevni Avaz, 10.02.2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15, 55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

„MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ŽIVINICE", sa sjedištem u ulici Oslobođenja bb, obratio se ovom Ministarstvu dana 01.12.2020. godine, zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za korištenje vode i ispuštanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda za potrebe izgradnje vjerskog objekta - džamije, koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 278/2 upisano u k.o. Zukići, Grad Živinice.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Dnevni avaz", dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: