Obavještenje  o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za potrebe kompleksa objekata DELING sa pratećim sadržajima u Šićima, grad Tuzla

Datum objave: 24.02.2021. 09:31 / Izvor: Dnevni Avaz, 24.02.2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15,55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

 o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

 

„DELING" DOO Tuzla obratilo se ovom Ministarstvu dana 11.08.2020. godine zahtjevom i dopunom zahtjeva od 01.02.2021. godine za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem od tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za potrebe kompleksa objekata „DELING" sa pratećim sadržajima u Šićima, grad Tuzla.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Dnevni avaz", dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, ul. Rudarska broj 57,75 000 Tuzla.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: