Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za prelaz optičkog kabla preko rijeke Bosne na lokalitetu most Vranduk - Koprivna, grad Zenica

Datum objave: 09.03.2021. 09:21 / Izvor: Oslobođenje, 09.03.2021.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («S1. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («S1. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Pravno lice «TELEMACH» d.o.o. Sarajevo obratilo se ovoj Agenciji dana 05.03.2021. godine sa zahtjevom za donošenje rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za prelaz optičkog kabla preko rijeke Bosne na lokalitetu most Vranduk - Koprivna, grad Zenica.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od deset dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: