Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Solarnu elektranu Bileća 1, Solarnu elektranu Bileća 2, Solarnu elektranu Bileća 3 i Solarnu elektranu Bileća 4

Datum objave: 26.12.2019. 10:38 / Izvor: Glas Srpske, 26.12.2019.

REGULATORNA КOMISIJA ZA ENERGETIКU

REPUBLIКE SRPSКE TREBINJE

 

Broj: 01-476-3/19

Datum: 25.12.2019. godine

 

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Solarnu elektranu "Bileća 1", Solarnu elektranu "Bileća 2", Solarnu elektranu "Bileća 3" i Solarnu elektranu "Bileća 4"

 

"ETMax", Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Banja Luka, podnijelo je dana 18.12.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Solarnu elektranu "Bileća 1", Solarnu elektranu "Bileća 2", Solarnu elektranu "Bileća 3" i Solarnu elektranu "Bileća 4", opština Bileća.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:

• popunjene originalne obrasce zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i

• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.

Status umješača u postupcima izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja Solarnu elektranu "Bileća V, Solarnu elektranu "Bileća 2", Solarnu elektranu "Bileća 3" i Solarnu elektranu "Bileća 4", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje sertifikata.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenih zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije uucdu.geege.ća,

Кomentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima dostavljaju se najkasnije do 30.12.2019. godine do 09:00 časova na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Кraljice )elene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Кomentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

Predsjednik Vladislav Vladičić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: