Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 06.03.2021. 09:12 / Izvor: Glas Srpske, 06.03.2021.

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINjE

 

Broj: 01-94-5/21

Datum: 04.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20) i člana 13. stav 6. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavljuje

 

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje, podnijelo je 05.02.2021. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnostn trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Regulatorna komnsija je na 170. redovnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, u Trebinju, nakon što je razmotrila podnijeti zahtjev, utvrdila Nacrt Rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Obrazac podnijetog zahtjeva i Nacrt rješenja o izmjeni dozvole stavljeni su na raspolaganje javnosti na internet stranici Regulatorne komisije: " www.reers.ba  ".

U postupku javnog razmatranja Nacrta rješenja o izmjeni dozvole, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju, u utorak, 16.03.2021. godine, u prostorijama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, ulica Jelene Anžujske broj 7, sa početkom u 9:00 časova. Opšta rasprava je otvorena za prisustvo zainteresovanih lica i javnosti, u cilju pribavljanja komentara na Nacrt rješenja o izmjeni dozvole, neposredno na samoj raspravi.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva udrostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare na podneseni zahtjev i Nacrt rješenja o izmjeni dozvole, u pisanoj formi, najkasnije do 17.03.2021. godine. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.,

Zainteresovanom licu koje dokaže postojanje posebnog prava ili pravnog interesa da učestvuje u postupku izmjene dozvole, Regulatorna komisija može odobriti učešće u postupku, na njegov obrazložen zahtjev u pisanoj formi.

Komentari u pisanoj formi i zahtjevi zainteresovanih lica za učešće u postupku izmjene dozvole mogu se dostaviti, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili putem elektronske pošte: regulator@reers.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: