Obavještenje o podnesenom zahtjevu za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu, projekta rekonstrukcije i dogradnje farmi koka nosilja kapaciteta 150.000 koka nosilja u Brvniku opština Šamac, na zemljištu označenom kao parcela k.č.1280/1 K.O. Brvnik, opština Šamac

Datum objave: 18.02.2021. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

 

OBAVJEŠTENjE

 

o podnesenom zahtjevu za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu, projekta rekonstrukcije i dogradnje farmi koka nosilja kapaciteta 150.000 koka nosilja u Brvniku opština Šamac, na zemljištu označenom kao parcela k.č.1280/1 K.O.Brvnik.opština Šamac.Namjena farmi je eksploatacija koka nosilja kapaciteta 150.000 komada u pet objekata.Ukupna površina zemljišta na kojoj se nalazi farma sa svom pratećom infrastrukturom iznosi 26.969 m2 katastarske čestice 1280/1KO Brvnik, koje su prema katastarskom planu u vlasništvu investitora. Tehnološki proces je kontinuiran i u najvećoj mogućoj mjeri automatizovan, čime se postiže potpunija kontrola procesnih aktivnosti.

Rad farme za eksploataciju koka nosilja u ovoj zoni neće imati bitniji negativan uticaj na okolinu.obzirom na to da projekat ne koristi značajno prirodne resurse, izuzev prostora.hrane i vode.potencijalni trajni uticaji na okolinu će biti minorni.odnosno od manje važnosti i mogu biti jednostavno ublaženi;projekat neće uticati na ekološki osjetljiva područja;projekat neće dovesti do bitnih nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja.uništenja zemljišta,zagađenja vode.zagađenja vazduha.negativnih uticaja na klimu i hidrološki ciklus.nastanku nus proizvoda.ostataka materijala i otpada.koji zahtijevaju rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom;neće zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na okolinu.

S obzirom na to da izabrana lokacija ne narušava prirodni sklad i ne utiče na degradaciju prostora, može se zaključiti da primjenom propisanih mjera zaštite životne sredine definisanim u Studiji mogu se obezbijediti potrebni uslovi za zaštitu životne sredine na lokaciji predmetne farme.

Besplatan uvid javnosti u Zahtjev i studiju uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje farmi koka nosilja kapaciteta 150.000 koka nosilja u Brvniku ,biće obezbijeđen u prostorijama Opštine Šamac u periodu od 19.02.do 24.03.2021.godine radnim danima od 07:00-15:00 časova.Javna rasprava o Studiji uticaja održaće se 09.03.2021.godine u prostorijama opštine Šamacu 11:00 časova.

Rok za podnošenje pismenih mišljenja i primjedbi o Zahtjevu i Studiji uticaja u pismenoj formi je 15 dana od dana održavanja javne rasprave.

Adrese na koje se mogu dostaviti mišljenja i primjedbe u pisanoj formi su:

Opština Šamac

Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.4.

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove i

Ministarstvo za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju

Trg Republike Srpske br.1.

Banja Luka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: