Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za rejonsku kotlovnicu na biomasu na lokaciji Starčevica, KO Banja Luka 5

Datum objave: 04.03.2021. 11:34 / Izvor: Nezavisne novine, 04.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju

Banja Luka

Trg Republike Srpske 1

 

Na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENјU ZAHTJEVA ZA IZDAVANјE EKOLOŠKE DOZVOLE

za rejonsku kotlovnicu na biomasu na lokaciji Starčevica,

instalisane snage 10 MW

Podnosilac zahtjeva: "Toplana" d.o.o. Banja Luka,

Bulevar vojvode Živojina Mišića 32, Banja Luka

 

Dana 15.2.2021. godine podnosilac zahtjeva "Toplana" d.o.o. Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 32, Banja Luka, predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za rejonsku kotlovnicu na biomasu na lokaciji Starčevica, na parceli označenoj kao k.č. broj 2158/3 KO Banja Luka 5, instalisane snage 10 MW.

 

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama grada Banja Luka u roku od 30 dana od dana objavlјivanja ovog obavještenja.

 

U ostavlјenom roku uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju zainteresovana javnost može izvršiti i na internet stranicama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Reggublike Srpske i grada Banja Luka. U navedenom roku zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: