Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za servis teretnih vozila, k.č. broj: 1292/2, k.o. Laktaši

Datum objave: 23.01.2020. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

OPŠTINSКA UGTRAVA

Odjeljenje za prostorno uređenje

Broj: 05-37-63/19

Datum: 26.12.2019.

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještava se javnost da je "Berić" s.p. Slaviša Berić, Laktaši, podnio zahtjev Odjeljenju za prostorno uređenje, za izdavanje ekološke dozvole za servis teretnih vozila. Lokacija planiranog postrojenja je Laktašima, ulica Nemanjina bb, odnosno na parceli označenoj kao k.č. broj: 1292/2, k.o. Laktaši.

Ukupna korisna površina planiranog servisa iznosi: 310 m2. Zahtjev i Dokazi za izdavanje ekološke dozvole mogu se pregledati od 7.30 do 15.30 časova, radnim danom, u zgradi opštine Laktaši, na drugom spratu - kancelarija broj 48, kod samostalnog stručnog saradnika za zaštitu životne sredine.

 

Javni uvid i rok za davanje mišljenja je 30 dana od dana objavljivanja obavještenja na Oglasnoj tabli Opštine.

 

Dostavljeno:

1.Na oglasnu tablu,

2.Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: