Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju Holandiju, Njemačku i Češku za 2020. godinu

Datum objave: 03.01.2020. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2019.

Na osnovu ovlaštenja iz člana 28. stav (1) Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br. 01/02 i 14/03), zamjenik ministara komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju Holandiju, Njemačku i Češku za 2020. godinu

 

Obavještavaju se prijevoznici iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz roba da Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pokreće postupak za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2020. godinu.

 

I           RASPODJELA BILATERALNIH GODIŠNJIH DOZVOLA

 

Ministarstvo, u skladu sa međunarodnim bilateralnim sporazumima, pokreće postupak za raspodjelu godišnjih bilateralnih dozvola za 2020. godinu, i to:

1)         5 dozvola koje važe za bilateralni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije;

2)         20 dozvola koje važe za bilateralni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Republike Francuske;

3)         15 dozvola koje važe za bilateralni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Holandije;

4)         30 dozvola koje važe za bilateralni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Česke Republike i

5)         30 dozvola koje važe za bilateralni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, minimum EKO-6.

 

Dodjela dozvola se vrši na osnovu broja vozila EKO-5 i EKO-6 karakteristika kojima prijevoznik raspolaže, sa nosivošću teretnog vozila ili skupa vozila većom od 20 tona.

 

Dozvole se dodjeljuju nakon što se provede postupak raspodjele te nakon što se dozvole razmijene sa nadležnim organom druge države.

 

II          ZAHTJEV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Prijevoznici koji su učestvovali u postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu CEMT dozvola za 2020. godinu dostavljaju zahtjev sa naznačenim brojem i vrstom dozvola koje traže, a raspodjela godišnjih dozvola se vrši na osnovu prethodno dostavljene dokumentacije.

 

Prijevoznici koji nisu učestvovali u postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu CEMT dozvola za 2020. godinu, uz zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2020. godinu, dužni su priložiti original ili ovjerenu kopiju važeće licence prijevoznika koja važi za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza roba, te za svako kandidirana vozilo priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde o registraciji iz koje se jasno može utvrditi da je, na dan podnošenja zahtjeva, registracija na podnositelja zahtjeva kandidiranog teretnog, vučnog ili priključnog vozila važeća.

 

Zahtjev za dodjelu dozvola se neće razmatrati ukoliko se provjerom utvrdi da je podnositelj zahtjeva dao netočne podatke.

 

III         PROVJERA PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

 

Ispunjenost uvjeta Ministarstvo utvrđuje uvidom u službenu dokumentaciju  i  službene evidencije Ministarstva, uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz zahtjev te  službenom provjerom kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine , entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

IV         DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

 

Zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2020. godinu podnosi se, u roku od 8 dana od dana objave ovog obavještenja na internetskoj stranici Ministarstva, putem pošte, preporučeno, na adresu:

 

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH Trg BiH 3,71 000 Sarajevo "za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2020. godinu"

 

Zahtjev podliježe plaćanju administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.

 

 

 

Sarajevo, 17.12.2019. godine

Broj: 02-05-29-1-3261/19

 

http://www.mkt.gov.ba/Aktuelno/default.aspx?id=7961&langTag=bs-BA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: