(obavještenje o povlačenju obavještenja) (poništenje aukcije) Nabavka dizel goriva BAS EN 590:2008 (10 ppm)

Datum objave: 17.02.2021. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU OBAVJEŠTENJA

1192-1-1-10-19-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
IDB/JIB 4200018950000
Kontakt osoba Miralem Dugalija, Mirela Trnka, Inela Salkić-Golić, Nera Dragoje Miličić, Ankica
Pehar
Adresa Antuna Branka Šimića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 207-911
Faks (033) 210-138
Elektronska pošta info@fdrr.gov.ba
Internet adresa www.fdrr.gov.ba

ODJELJAK II: PODACI O OBAVJEŠTENJU/DIJELU OBAVJEŠTENJA KOJE SE POVLAČI


II 1. Vrsta obavještenja koje se povlači

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

II 2. Datum objave obavještenja koje se povlači

04.02.2021.

II 3. Broj obavještenja koje se povlači

1192-1-1-10-4-2/21

ODJELJAK III: RAZLOZI POVLAČENJA


III 1. Razlog povlačenja obavještenja

Zbog izjavljene žalbe na Odluku o poništenju,potrebno zakazati ponovnu e-aukciju.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1192-1-1-10-19-1/21
PODIJELI: