(obavještenje o povlačenju obavještenja) (poništenje aukcije) Nabavka i ugradnja enkodera i komunikacionih kartica - elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 08.02.2021. 09:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU OBAVJEŠTENJA

1424-1-1-401-19-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Dženita Fazlić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

ODJELJAK II: PODACI O OBAVJEŠTENJU/DIJELU OBAVJEŠTENJA KOJE SE POVLAČI


II 1. Vrsta obavještenja koje se povlači

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

II 2. Datum objave obavještenja koje se povlači

08.02.2021.

II 3. Broj obavještenja koje se povlači

1424-1-1-401-4-57/21

ODJELJAK III: RAZLOZI POVLAČENJA


III 1. Razlog povlačenja obavještenja

Pogrešno unesen razlog poništenja postupka, postupak se poništava u skladu sa članom 69.stav(2) tačka d) nije dostavljena
nijedna prihvatljiva ponuda

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-1-401-19-3/21
PODIJELI: