Obavještenje o prijavi koncentracije privrednog subjekta Bingo d.o.o. export-import Tuzla i Ingram d.d. Srebrenik

Datum objave: 27.06.2018. 10:05 / Izvor: Oslobođenje, 27.06.2018.

Broj: UP-04-26-1-015-4/18

Sarajevo 25.6.2018. godine

 

Na osnovu člana 25., a u vezi sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine daje

 

OBAVIJEST

o Prijavi koncentracije

 

1. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 4.6.2018. godine pod brojem: UP-04-26-1-015-1/18, zaprimilo Prijavu koncentracije (dalje u tekstu: Prijava), podnesenu od strane privrednog subjekta "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla, ul. Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla, koja se odnosi na sricanje 67,45% udjela u osnovnom kapitalu privrednog subjekta "Ingram " d.d. Srebrenik, ul. Industrijska bb, 75350 Srebrenik.

2. Pravni oblik«predmetne koncentracije je sricanje kontrole nad privrednim subjektom "Ingram " d.d. Srebrenik, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05,76/07 i 80/09).

3. Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, će imati učinak na relevantnom tržištu proizvodnje i veleprodaje kamena, kreča, betona i kamena eruptivca na području Bosne i Hercegovine.

4. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tržištu ili druge privredne subjekte koji djeluju na drugim tržištima, na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati učinak, te druge institucije ili udruženja koja imaju odgovarajuća saznanja o relevantnom ttžištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja u vremenskom roku od 8 dana, na adresu - Dubrovačka 6,71 000 Sarajevo, ili fax 033/ 251 408.

5. Obavijest će biti objavljena u dnevnim novinama i na internet-stranici Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine (www.bihkonk.gov.ba)

 

Predsjednica Adisa Begić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: