(obustava aukcije) Nabavka usluga štampanja-štampani materijal

Datum objave: 24.12.2019. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 11.12.2019.

REPUBLIKA SRPSKA 

PREDSJEDNIK REPUBLIKE 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

 

Broj: 01-2-054-4579-6/19

 

Banja Luka, 11. decembar 2019. godine

 

POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA ŠTAMPANjA ZA POTREBE SLUŽBE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

 

Predmet: Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke, dostavlja se

 

Ovim putem Ugovorni organ obavještava potencijalne ponuđače (privredne eubjekte) koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju broj: 01-2-054-4579-1/19 od 2.12.2019. godine u otvorenom postupku javne nabavke usluga - Nabavka usluga štampanja za potrebe Službe predsjednika Republike (Obavještenje o nabavci broj: 153-1-2-21-3-26/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 2.12.2019. godine) da se predmetni postupak obustavlja, iz razloga što je jedan od potencijalnih ponuđača izjavio žalbu na istu.

 

Shodno navedenom, Ugovorni organ je Zaključkom broj: 01-2-054-4579-5/19 od 11.12.2019. godine obustavio predmetni postupak do okončanja žalbenog postupka.

 

O nastavku postupka nabavke privredni subjekti će biti blagovremeno obaviješteni putem Portala javnih nabavki, kao i putem zvanične stranice Ugovornog organa

 

Dostavljeno:

putem Portala javnih nabavki 

/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: