(obustava postupka) (aukcija) Nabavka hardverskih resursa

Datum objave: 06.07.2017. 14:25 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2017.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

Kurta Schorka 36.

71210 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

Broj protokola: 02-1-0-4-7-3359/17

06.07.2017. god.

 

 

PRIMALAC- Svi ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u predmetu nabavke robe: Hardware-ski resursi-OTVORENI POSTUPAK

 

PREDMET: Obavijest o obustavi postupka nabavke robe: Hardware-ski resursi, zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju žalitelja MMCC d.o.o Sarajevo

 

Poštovani,

zbog zaprimljene žalbe žalitelja MMCC d.o.o. Sarajevo izjavljene na objavljenu tendersku dokumentaciju u predmetu nabavke robe: Hardware-ski resursi - Otvoreni postupak, obaviještavamo vas da se obustavlja postupak nabavke predmetne robe, čije je otvaranje zakazano za dan 07.07.2017. god., u 12,30 sati.

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik komisije

Dino Selimović

 

DOSTAVLJENO:

1. Naslovu

2. Sektoru za PKO poslove

3. Sektoru komercijale

4. Sektoru za IKT

5. a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: