Obustavljanje likvidacionog i direktno otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica Mikrokreditne organizacije Miled Srbinje, sa p.o. Srbinje

Datum objave: 20.01.2020. 10:01 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 3, 17.01.2020

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Mirjana Kokotović, postupajući u likvidacionom postupku nad imovinom pravnog lica Mikrokreditne organizacije “Miled” Srbinje, sa p.o., Srbinje, Ulica Svetog Nikole bb, Srbinje, RU-1-1551-00, na ročištu održanom 24.12.2019. godine, donio je sljedeće
RJEŠENJE
I - Likvidacioni postupak nad pravnim licem Mikrokreditnom organizacijom “Miled” Srbinje, sa p.o., Srbinje, pokrenut Rješenjem ovoga suda, od 8.11.2019. godine, obustavlja se i direktno se otvara ste čajni postupak nad istim, o čemu će se donijeti posebno rješenje.
II - Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Radenka Srndović iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb.
III - Nalaže se pisarni Suda da ovaj spis zavede u upisnik stečajnih spisa, kao predlagača označi likvidatora Radenka Srndović iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb, a za stečajnog dužnika Mikrokreditnu organizaciju “Miled” Srbinje, sa p.o. Srbinje.
(62 0 L 012090 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: