Odbacivanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Miranda d.o.o. Tomislavgrad

Datum objave: 16.01.2020. 15:51 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 3, 15.01.2020

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Midhad Osmančaušević, rješavajući po prijedlogu Ivana Čavar iz Tomislavgrada, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "Miranda" D.O.O., dana 19.09.2019. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Prijedlog predlagatelja Ivan Ćavar od 24.7.2019. godine, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "Miranda" D.O.O., odbacuje se.

 

Broj 68 0 St 053550 19 St
19. septembra 2019. godine
Livno
(03-3-61/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: